Myanmar Yardım Kampanyası
Karabük Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 08.11.2017 tarih ve E.16626 sayılı yazısı.