Üniversitemiz Yeni EBYS sistemine geçti
 EnVision adlı EBYS Sitemiyle ilgili bilgiler aşağıdaki linklerde mevcuttur.

EBYS Sistemi Hakkında

EnVision Kullanma Kılavuzu

EBYS ve İmza Yetkileri Yönergesi