2018 ÖSYM Sınav Takvimi Hakkında
Karabük İl Sınav Koordinatörlüğünün ÖSYM sınav takvimi ile ilgili14.11.2017 tarih ve 19988252/1295 sayılı yazısı.