Dünya Ormancılık Günü Adına Dekanımızın Mesajı
DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ ADINA

KBÜ ORMAN FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. M. Bahattin ÇELİK’İN MESAJI

Ormanlar hayatımızın bir parçasıdır. Ormanlar ile canlı yaşam için gerekli oksijen üretilmekte, erozyon önlenmekte, içinde barındırdığı bitki ve hayvan varlığı korunmakta, iklim üzerindeki olumlu etkileriyle sıcak ve soğuk dengelenmekte, hava kirliliği ve gürültü önlenmekte, temiz havası ve doğal güzellikleriyle turizme katkı sağlanmaktadır.

Dünyamızda son yıllarda yaşanan hızlı sanayileşme ve kentleşmenin bir neticesi olarak doğal kaynaklar ve özellikle de orman alanları büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Bunun sonucunda ekolojik denge bozulmuş, küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişmeleri ve özellikle ozon tabakasında delinmeler meydana gelmiştir. İnsanoğlu teknolojik gelişmelerdeki başarısını; doğayı, çevreyi ve ormanları koruma ve yaşatmak konusunda gösterememiş, aksine çevreye, toprağa, denize kısaca ekolojik hayata ve rekreasyon alanlarına zarar verecek kadar bütün işlemleri ekonomik çıkarları için kullanmıştır.

Tüm kişi ve kurumlar olarak ormanların korunması en önemli görevlerimizden biri olmalıdır. Bu kapsamda öncelikle orman yangınları önlenmeli, usulsüz ağaç kesimlerine engel olunmalı, ve ormanlara zarar veren hayvanların ormanlardan uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Tahrip edilen orman alanları yeniden ağaçlandırılmalı, yakıt olarak odun kullanımı azaltılmalıdır. Ormanların ekonomik çıkar amaçlı kullanımının önüne geçilmelidir. Ayrıca tüm bireyler ormanın yararları ve korunması gerektiği konusunda bilinçlendirilmelidir.
 
Ülkemizde 1975 yılından bu yana 21 Mart, “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ı içerisine alan hafta da “Orman Haftası” olarak kutlanmaktadır. Dünya Ormancılık Günü’nün başlıca amacı; ormanların korunması, geliştirilmesi ve iyi bir şekilde işletilmesinin önemi ile çok yönlü faydaların, çeşitli yayın organları aracılığı ile halka duyurulması ve bu yöndeki ilgisinin arttırılmasıdır.
 
Sevgili Peygamberiz Hz. Muhammed (SAV) “Bir kimse bir ağaç dikerse Allah, o ağaç meyve verdikçe o kimseye sevap yazar”,  “Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile eğer onu dikecek kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin” ve yine “Kim bir fidan diker veya ekin eker de bundan insanlar ve kuşlar faydalanırsa bunlar onun için hayır ve berekettir”sözleri ile insanları ağaç dikmeye ve yeşili sevmeye davet etmektedir.
 
Türkiye`nin sahip olduğu tabiat şartları nedeniyle % 80`den fazlasının ormanlarla kaplı olması gerekirken bu oran % 25`tir. Toplum olarak ağaçlandırma konusunda daha yapacak çok işimiz var demektir.

Bu vesileyle, yeşil ve huzurlu bir dünya temennisiyle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasını kutluyorum.

Prof.Dr. M. Bahattin ÇELİK

Orman Fakültesi Dekanı