Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU'nun AB Projesi
Fakültemiz Orman Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU tarafından proje içeriği, bütçesi ve ortaklıkları oluşturulan “Practicability of EU Natura 2000 concept in the forested areas of Turkey” isimli proje,  Civil Society Dialogue between EU and Turkey – IV Environment Grant Scheme (CSD-IV/ENV) kapsamında desteklenmek üzere, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Merkezi Finans ve İhale Biriminin koordinatörlüğünde 15.02.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmak üzere kabul edilmiş, buna dair sözleşme 24.12.2015 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimince imzalanmıştır. Proje Karabük ve Yenice Orman İşletme Müdürlüklerinde birer Orman İşletme Şefliği örneğinde yürütülecektir. Proje iki genel amaca hizmet etmektedir. Birincisi, AB doğa koruma uygulamalarına altlık bir uygulama olan Natura 2000 alanlarının Türkiye’nin ormanlık alanlarında seçilebilmesi ve uygulanabilmesine yönelik kapasitenin tespit edilmesini içermektedir. Diğer ikinci genel amaç ise AB doğa koruma politikaları bakımından Türkiye’nin ormanlık alanlarında sivil diyaloğun güçlendirilmesidir. Fakültemiz projede katılımcı şartları bakımından eş-başvuran olarak yer almış ve faaliyet alanlarımız daha çok 1. genel amaç kapsamında planlanmıştır. Bu faaliyetler türler ve yaşam alanlarının tespitleri, bunların Avrupa ve Ülkemiz düzeyinde korunmasına yönelik hassasiyetlerinin analizi vb. kapsamaktadır. Bu projenin başvuranı Türkiye Ormancılar Derneği, Almanya’dan katılan NABU Deutschland ise projenin diğer eş-başvuranıdır.  Projenin toplam bütçesi 136.253,24 EURO olup, bu miktarın 122.369,00 EURO’su doğrudan AB tarafından desteklenmiştir.