Engelsiz Bilişim Ödülleri BİLTEVT'21
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryasını yürüttüğü, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından, Türkiye'de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine Engelsiz Bilişim Ödülleri verilecektir. Ödül Töreni, 2-4 Eylül 2021'de, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle Manisa'da düzenlenecek olan BİLTEVT'21:"Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım" ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2021 KONGRESİ açılışında gerçekleştirilecektir. Herkes, Engelsiz Bilişim Ödülleri'ne web sayfası üzerinden 15 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilgili kategoride aday gösterebilecektir. Aday gösterilen kurum ya da hizmetler oluşturulan jüri üyelerince değerlendirilerek her kategoride ödüle layık görülen kurum ya da hizmetler belirlenecektir. Aday gösterilecek kurum ya da hizmetin, bilişim teknoloji ve hizmetlerinden yararlanarak, engelli bireylerin: Sosyal ve ekonomik hayatlarına, Kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, Eğitimlerine, Bilgiye erişimlerine doğrudan yada dolaylı katkı sağlaması ve bu hizmetlerin uygulamaya geçmiş olması şartı aranacaktır. Başvuru detay bilgileri, ödül kategorileri ve çevrimiçi başvuru için https://www.engelsizbilisimodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.