Yeni Dekanımızın Göreve Başlaması

Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ, 2547 sayılı Kanun'un 40/b maddesi uyarınca Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmiş olup, yeni dönemde Orman Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mustafa Bahattin ÇELİKatanmıştır.