Etkinlikler Tüm Etkinlikler
Haberler Tüm Haberler
TANITIM

Ormanlar, odun ve odun dışı orman ürünleri yanında, ekolojik (toprak koruma, biyolojik çeşitlilik, karbon tutma vb.) ve sosyal (rekreasyon, bilimsel araştırma hizmeti vb.) hizmetler üretmektedir. Ülkemizin yaklaşık %30’unu kaplayan ve kendine özgü işleyişi olan orman ekosistemleri, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi anlayışı ile yönetilmelidir. Doğal kaynak yönetiminde ise ormanlarla ilgili biyolojik bilgiler yanında, çok fonksiyonlu ve çok disiplinli yönetim tekniklerine gereksinim duyulmaktadır.

Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, öncelikle Türkiye’de ormancılık konusunda uzun yıllar boyunca oluşmuş deneyim ve birikimleri özümsemeyi ana ilke olarak benimsemektedir. Bu ilkeden hareketle doğal kaynak yönetiminde güncel gelişmeleri kullanmayı, bunları uygulamaya geçirmeyi sağlayacak bilgileri ve becerileri öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşırken, ormanların insanlık mirası olduğundan hareketle Dünyadaki doğal kaynak yönetimi ile ilgili gelişmeleri izleyerek, yerel bilgilerin de bu gelişmelere katkı sağlamasını planlamaktadır.

Orman Mühendisliği Bölümü, 2014 yılı başında faaliyetlerine başlamıştır. Yukarıdaki çerçevede orman mühendisleri yetiştirmeyi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ve Özel Sektörün orman mühendisi istihdam taleplerinin karşılanmasında önemli bir pay sahibi olmayı, ormancılıkla ilgili üniversitelerin üzerine düşen temel nitelikte olan araştırmalar yanında, uygulamadaki sorunları çözecek araştırmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

MİSYON
“Ormanların, doğal kaynak yönetimi anlayışı ile yönetimini temel alarak, araştırmalar yapmak ve orman mühendisleri yetiştirmek”

VİZYON
“Kuruluş çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, ormancılıkla ilgili araştırma ve eğitim faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası ölçekte adından söz edilen bir bölüm olmak”