Çitdere ve Kavaklı Tabiatı Koruma Alanları Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Çalıştayı
     20 Mart 2019 tarihinde Karabük ili Yenice ilçesinde; Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği "Çitdere ve Kavaklı Tabiatı Koruma Alanları Kaynak Değerleri Envanter-Araştırma ve İzleme Programının Geliştirilmesi İşi" çalıştayına Doç. Dr. Ufuk COŞGUN ve Dr. Öğrt. Üyesi Cumhur GÜNGÖROĞLU katılım sağlamışlardır.

    Bu çalıştay kapsamında Doç. Dr. Ufuk COŞGUN "Korunan Alanların Ekonomi Politiği" konusunda,Dr. Öğrt. Üyesi Cumhur GÜNGÖROĞLU ise "Türkiye Ormanlarında AB Natura 2000 Konseptinin Uygulanabilirliği" konusunda sonuçlandırılan AB Projesi sonuçları hakkında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.