Öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr Cumhur Güngöroğlu Lübnan’da MEDFORVAL toplantısına ve Barouk Cedar Forest gezisine katılmıştır
     Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr Cumhur Güngöroğlu 23-25.10.2017 tarihlerinde Lübnan’da Shouf Biyosfer Reserv alanında yapılan MEDFORVAL (Network of forested areas of high ecological value) yıllık toplantısına katılım sağlamıştır. Toplantıda MEDFORVAL’ın network düzeyinde yasal bir yapıya kazandırılması ve bu network’ün sürdürülebilirliği üzerine kararlar alınmıştır. Toplantı kapsamında biyosfer rezerv alanın içinde bulunan Barouk Sedir Ormanı’ındaki relikt Lübnan sediri (Cedrus libani L.)’leri ziyaret edilmiştir.