DOÇ. DR. YÜCEL ÇAĞLAR LİSAN ÖĞRENCİLERİ İLE ''ORMANCININ DÜNYASI DÖRT BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEMDİR” BAŞLIKLI SÖYLEŞİ

   MPM (Milli Prodüktüvite Merkezi) nden emekli öğretim Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR, 15 Kasım 2018 Perşembe günü, Orman Mühendisliği Bölümünde okutulan “Orman Mühendisliğine Giriş” dersi kapsamında; fakültemiz öğrencileri ile “ormancılık” konusunda bir söyleşi yaptı. ÇAĞLAR,  söyleşisinde; “… Ormancının dünyasını dört bilinmeyenli bir denklem” olarak niteleyerek “orman mühendisinin kim?” olduğuna veya nasıl bir orman mühendisi olunması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Orman ekosistemlerinin işleyişinin önemi üzerinde durarak tüm karar ve etkinliklerin çok boyutlu olması gerektiğini ve bu işleyişi iyi anlama ve algılamanın önemini belirtti.

   Doç. Dr. ÇAĞLAR,  söyleşi sonrasında da  “Türkiye Ormancılık Tarihi” adlı yayınını öğrencilerimize imzalamıştır. Bölüm Başkanı Ufuk COŞGUN da, ÇAĞLAR’a,  katılımları ve öğrenciler yaptığı katkılar için teşekkür etti.