Prof. Dr. Mustafa Bahattin ÇELİK Asaleten Fakültemize Dekan Olarak Atanmıştır.
  

    Dekan Vekilimiz olarak görev yapan Prof. Dr. M. Bahattin ÇELİK, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15/10/2018 tarih ve 76241 sayılı yazısı ile Orman Fakültesi Dekanlığına asaleten atanmıştır.  Orman Fakültesi Ailesi olarak, Dekanımızı tebrik eder, başarılarının daim olmasını dileriz.