Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu Karabük Valiliği ile ortak AB proje çalışması
   Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu tarafından Karabük Valiliği’nde valilik AB büro, orman, tarım ve çevre kamu kuruluşlarının temsilcilerine BiodivERsA 2019-2020 Ortak Çağrısına çıkmak için bir proje önerisi sunulmuştur. Önerilen projenin başlığı “İklim değişikliğinin ekosistemlerin biyolojik çeşitliliği üzerine olası etkileri ve bunların yerel yaşayanlar üzerindeki sosyo-kültürel ve ekonomik sonuçlarının modellenmesi” dir. Fakültemize hayırlı olması dileğiyle…..