TANITIM
MİSYON
“Tüm Dünya'da; orman alanlarının ve çevrenin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik anlayışla yönetişimini gerçekleştirebilecek, bilimsel çalışma ve mühendislik etik ilkeleriyle prensiplerini özümsemiş orman mühendisleri yetiştiren” bir bölüm olmak.”
VİZYON
“Orman ve ormancılık sorunlarına evrensel ve bilimsel etik ilkelere bağlı kalarak çözüm önerileri üretebilen orman mühendisleri yetiştirmektir."
KÜTÜPHANE
Dökümanlar