Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Karabük Üniversitesi "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" 02.10.2020 tarihli 31262 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.