TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar yürütmektedir.
Bu çağrı kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan/alacak lisans öğrencilerine burs imkanı tanınacaktır*. Öğrencilerin bu çalışmalarının üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirilmesi durumu üniversitelerine bağlıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız!