Yaz okulunda başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencilerin dikkatine
Yaz okulunda başka bir yükseköğretim kurumundan ders almak isteyen öğrencilerin dilekçeleri incelenmiş olup listede ismi belirtilen üniversiteler ve dersler fakülte müfredatımızla uyumlu kabul edilmiştir. Liste 06.07.2021 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 


KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE MUAF SAYILACAĞI DERSLER DÜZCE ÜNİVERSİTESİNDEDEKİ DERSLER
KODU DERS ADI K AKTS KODU DERS ADI K AKTS
ORM362 Silvikültür Tekniği 4 6 OM358 Silvikültür Tekniği 3 6
ORM365 Silvikültürün Temel Prensipleri 3 4 OM301 Silvikültürün Esasları 3 5
ORM205 Ölçme Ve Kadastro 2 3 OM110 Ölçme Bilgisi Ve Kadastro 3 6
ORM455 Orman Amenajmanının Esasları 4 5 OM462 Orman Amenajmanı 3 4