7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU
5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen ve 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz öğrencileri ile Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların en geç 07 Kasım 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
5 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurularını yapmaları gerekmekte olup, bu durumdakilerin kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.
 
"Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler af kanunundan yararlanamayacaklardır."
 
Lisans Başvuruları için TIKLAYINIZ 
 
Yüksek Lisans Başvuruları için TIKLAYINIZ 
 
 
7417 sayılı AF KANUNU Uygulama Esasları  için TIKLAYINIZ