İDARİ PERSONELİMİZE İLKYARDIM SEMİNERİ YAPILDI

Fakültemiz idari personelinin Hizmet içi Seminerleri vasıtasıyla bilgilenme ve uygulama alanlarında kendilerini geliştirme maksadıyla "Hizmet içi ve Mevzuat Eğitim Seminerleri" adıyla seminerler planlanmış ve bu seminerlerden ilki 29.06.2020 tarihinde yapılmış ve yeni değişikliğe uğrayan "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" konu edinilmişti.  

Bu kapsamda seminerlere Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı platformu üzerinden devam edilmesi kararı alınmış ve yeniden planlanmıştır.  

Bu planlama gereği; Fakültemiz İdari Personelinin katılımıyla 25.05.2021 ve 26.05.2021 Safran Seminer Salonunda düzenlenen İlkyardım Eğitimi Semineri başarı ile tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Uzaktan eğitim Kapısı üzerinden verilen seminerde, İlkyardımcı olarak İdari personelimiz Hemşire Melahat DADAŞ tarafından; profesyonel sağlık ve yardım ekipleri gelene kadar hasta veya yaralı kişiye ani olarak yapılması gereken koruyucu ve etkili yaşam kurtarma uygulamalarına yönelik bilgi, beceri ve teknikler anlatılmıştır. 

Bu seminerler vasıtasıyla, Yüksek Öğretimin, Üniversitemizin ve Fakültemizin amaç ve ilkelerini bir bütünlük içinde kavrama ve yorumlamada ortak görüş sağlamak, eğitim ve idari alanlardaki yenilik ve gelişmelerin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, eğitime ve idari hizmetlere dair yöntem ve teknikleri uygulamada birlik sağlamak, yürütülen faaliyetlere ilişkin bürokrasinin azaltılarak iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ve bu yolla fakültemizin gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.