İRAN’DA ANTEPFISTIĞI ÜRETİMİ VE SORUN OLAN HASTALIKLAR İNCELENDİ
Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kamil SARPKAYA, 02-11 Haziran 2021 tarihleri arasında İran’ın Samnan Eyaletine bağlı Shahroud Tarım Müdürlüğü (Management Department of Agriculture) tarafından yürütülen “Antepfıstığında Verim Kayıplarına Neden Olan Fungal Hastalıkların Tanımlanması ve Kontrolü (Identification and Controlling of Yield Loose Caused by Some Fungal Disease on Pistachio in Iran) konulu proje çalışmalarında uzman olarak davet edilmiş ve Samnan, Shahroud, Qazvin, Damghan şehirlerinde antepfıstığı alanlarında araştırmacılar ve teknik elemanlarla birlikte arazi incelemeleri yapılmış, antepfıstığında görülen hastalıklar konusunda üreticilere bilgilendirmeler yapılmıştır.
Diğer taraftan Shahroud ve Damgan şehirlerinde antepfıstığı hastalık ve zararlıları konusunda teknik eğitim düzenlenmiştir. Yapılan ziyaret kapsamında İran’da geliştirilen antepfıstığı anaçları, doku kültürü çalışmaları konusunda da incelemelerde bulunulmuştur.