Dekanımız Tarım ve Orman Bakanlığı İle YÖK Arasındaki Protokol İmza Törenine Katıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim ve Ar-Ge, tarımsal yayım hizmetleri gibi konularda iş birliği için protokol imzalandı. Törene Üniversitemizi temsilen Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Refik POLAT, Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İzzet AÇAR, Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ufuk COŞGUN katıldı.

YÖK Konferans Salonu'nda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenen imza töreni öncesi konuşan Saraç, dünya nüfusundaki yükseliş, şehirleşme oranlarındaki artış ile çevre ve iklim sorunlarının, tarım ve gıda sektörünü çok yakından ilgilendirdiğini söyledi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile altyapı, personel, eğitim ve Ar-Ge, tarımsal yayım hizmetleri gibi konularda yapılan iş birliğinin ülke için fevkalade yararlı sonuçlar oluşturacağını belirterek, "Bu neredeyse tarım eğitiminin yeni bir modellemesi sürecidir." dedi.

Protokol imza töreninde konuşan Bakan Pakdemirli, tarımla bilimin insanın olduğu her yerde en önemi iki kavram olduğunu belirterek doğru planlama ve bilgi temelli tarım yönetimiyle Türkiye'nin çok daha iyi noktalara gelebileceğine işaret etti.

Tarımda Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda, dünyada da ilk on içerisinde olduğunu ifade eden Pakdemirli, Bakanlık olarak bilimle daima iç içe olduklarını ifade ederek, kurumun, 61 araştırma enstitüsü, 3 bin 220 araştırmacı, 180 bin dekar araştırma ormanı ve laboratuvarları gibi pek çok bilimsel altyapıya sahip olduklarını dile getirdi.

Protokolle üniversitelerin bulundukları illerde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak tarım master planları hazırlanacağının altını çizen Pakdemirli, söz konusu iş birliğiyle coğrafi işaretli ürünler hakkında farkındalık oluşturacak ortak etkinliklerin de düzenleneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iş birliği protokolünü imzaladı.
PROTOKOLDE ÖNE ÇIKAN KONULARDAN BAZILARI:
- Laboratuvar ve diğer araştırma alt yapılarının ortak kullanımı,
- Mükerrer desteklerin önüne geçilmesi için, Bakanlık ve üniversitelerin kendi envanterlerinde bulunan makine/teçhizatlara taraflarca açık erişimin sağlanması,
Bakanlıkta çalışan, “doktora derecesine sahip” personelin; Bakanlığın öncelik verdiği alanlardaki lisansüstü tezlerde üniversitelerin ilgili enstitülerinde ikinci danışman olarak görev alması,
- Üniversite öğrencilerinin mesleki tecrübelerinin arttırılması amacıyla Bakanlık araştırma merkezlerine/enstitülerine toplam personel sayılarının en az %5’i oranında stajyer almalarının sağlanması,
- Bakanlığın sorumluluğundaki konularda ihtisas alanlarının ve ihtisas eğitim programlarının oluşturulması,
Ar-Ge çalışmalarında iş birliğinin arttırılması ve bu çerçevede tematik alanda ulusal ve uluslararası destek fonlarıyla ortak projeler hazırlanması,
“Sektörel Eğitim Programı” veya “İşyeri Eğitim Programı” uygulayan üniversitelerin öğrencilerinin Araştırma Merkezlerinde / Enstitülerde kabulüne yönelik iş birliği yapılması,
- Ülkemizin tarımında verimliliğin artırılması, maliyetin düşürülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında istifade edilecek yeni bilgi ve teknolojilerin hızlı ve etkin bir şekilde çiftçiye ulaştırılmasında iş birliği yapılması,
- Üniversiteler ile Bakanlık arasında; çiftçi ailelerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi ve kırsalda yaşayan gençlere yönelik eğitim programları geliştirilmesi hususunda karşılıklı iş birliği yapılması,
- Bölgesel ürün ve hayvan yetiştiriciliğinin planlı yapılması amacıyla çiftçi eğitimlerinde Bakanlık ve üniversiteler arasında iş birliği yapılması.