KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2021-2025 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI YAYIMLANDI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2021-2025 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI YAYIMLANDI 
5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesi ve "Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanan Üniversitemize ait 
2021-2025 Dönemi Stratejik Planı yayımlanmıştır. Stratejik Plana https://strateji.karabuk.edu.tr/stratejikplan/2021_2025.html linkinden ulaşabilirsiniz.