Emre BİRİNCİ Doktor Unvanını Aldı
Danışmanlığını Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm başkanı Doç.Dr. Hüseyin YÖRÜR ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim YUMRUTAŞ'ın yürüttüğü Emre BİRİNCİ, 19.02.2021 tarihinde Doktor ünvanını almıştır. Tez jürisinde İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ali Osman ATAHAN, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şeref KURT ve Doç.Dr. Alperen KAYMAKCI, Karabük Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Suat ALTUN ve Dr.Öğr.Üyesi Şemsettin DORUK bulunmmuştur.

TÜBİTAK projesi desteği ile hazırlanan "Yenilenebilir Hibrit Bariyer Tasarımı ve Çarpışma Performansının Belirlenmesi" isimli tez kapsamında üretilen  Yenilenebilir Hibrit Bariyer'ler için patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında inşa edilen deneysel çarpışma test düzeneği kullanılarak 2 adet yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Tez kapsamında 3 adet SCI makale ve 1 adet E-SCI makale hazırlanmış ve / veya yayınlanmıştır.

Fakültemiz olarak çalışmada emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ederiz.