Misyon ve Vizyon
MİSYON
Ormancılık süreçlerini yönetme ve doğanın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik uluslararası düzeyde uygulamalı eğitim vermek ve bilime katkı sağlamak

TEMEL DEĞERLER
Akademik Özgürlük
Çözüm Odaklı
Etik Değerlere Bağlı
Girişimci
Katılmcı
Şeffaf
Topluma Duyarlı
Doğa ve Çevreye Duyarlı
Uluslararasılaşma

VİZYON
Ormancılık eğitimi ve araştırmalarında uluslararası düzeyde öncü fakülte olmak