Misyon - Vizyon
MİSYONUMUZ

“Dünya ve ülkemiz ormancılığındaki değişim ve gelişim sürecini analiz edebilecek, mühendislik etik ilke ve prensiplerine sahip çıkabilecek, doğanın sürdürülebilir yönetimini sağlayabilecek yeteneğe sahip orman mühendisleri yetiştirecek “Orman Mühendisliği” eğitimini gerçekleştirmektir.”


VİZYONUMUZ

“Orman ve ormancılık sorunlarına evrensel ve bilimsel ahlak ilkelerine bağlı kalarak çözüm önerileri üretebilen orman mühendisleri yetiştirmektir.”


 
Orman Fakülteleri:
Dünya ormancılığındaki değişim ve gelişimleri değerlendirip bu süreçlerde rol alarak; ülkemiz ve bölgemiz ormancılığının değişim ve gelişimine katkı vermeli,
 
Bu değişim ve gelişmelere uyum sağlayabilecek mühendislik etik ilkeleri ve bilimsel çalışma ahlakına sahip mühendisleri yetiştirmelidir.